Upresist om motorsykler og støy

Flere medier har nylig publisert en uttalelse fra Statens vegvesen (SVV) om motorsykler og støy. I ingressen står det gjerne at «nesten halvparten av alle motorsykler bråker ulovlig høyt, ifølge Statens Vegvesen».

Lenger ned i saken kommer det riktignok frem at det er snakk om halvparten av alle kontrollerte motorsykler, men det er ikke inntrykket som etterlates av overskrift og ingress.

NMCU har tatt dette opp med Statens vegvesen, som erkjenner at dette har kommet feil ut. SVV har kontaktet NTB som har gjengitt dette feil, med sikte på å korrigere budskapet. Det er naturligvis positivt, men om det er nok for at folk flest skal endre oppfatningen de har fått er vel heller tvilsomt.

Faktum er at det kun er 725 MCer av en bestand på nesten 200 000 som er kontrollert. Det er nærliggende å anta at disse kontrollene har vært målrettede, men andelen «funn» blant disse 725 kan selvsagt ikke anvendes på hele bestanden!

På tross av dette mener SVV likevel at det er viktig å gå ut på denne måten og de vil ikke dementere saken. De begrunner dette med at andelen med for høy lyd har økt i forhold til antall kontrollerte sykler, og at de i tillegg får langt flere henvendelser angående MC-støy fra befolkningen. Espen Andersson, avdelingsdirektør for Trafikant og kjøretøy hos SVV, er selv motorsyklist. Han er bekymret for at en gjengs oppfatning om at motorsykler bråker, kan lede til begrensninger á la de vi har sett på kontinentet.

–Vi er ikke tjent med å benekte at dette er et problem, og feie det under teppet, sier Andersson.
NMCU deler Anderssons bekymring og har påpekt dette ved flere anledninger.

Styreleder i NMCU, Odd Terje Døvik, sier:
-Det noen kaller «godlyd» oppfattes av andre som «støy», og støyforurensning får stadig større oppmerksomhet. Og de som bidrar til denne forurensningen må være forberedt på at det kan få konsekvenser. Etter-monterte eksosanlegg skal godkjennes og føres inn i vognkortet. Og praksisen med å fjerne db-killeren i eksosanlegg er ødeleggende for alle motorsyklisters muligheter til å ferdes fritt. Der kan få virkelig ødelegge for de mange!
Han legger til:
-Men selv om vi er enige med Statens vegvesen i sak er vi sterkt kritiske til måten dette kommuniseres på i media. Her stigmatiserer man en hel gruppe av trafikanter uten at det foreligger noen som helst dokumentasjon som underbygger uttalelsen. Å kalle det et «samfunnsproblem» at 0,2% av alle motorsykler bråker for mye faller på sin egen urimelighet.