Intelligente fartsholdere

Fra 2022 vil alle nye biler være utstyrt med intelligente fartsholdere, såkalt «ISAs» (Intelligent Speed As-sistance»). Dette systemet gir føreren en fysisk tilbakemelding, gjerne gjennom hendene, dersom han eller hun overskrider fartsgrensen.

Det forventes at masse-installasjon av ISAs kan redusere antall kollisjoner med 30 prosent og antall drepte med 20 prosent. ISAs vil også hjelpe førere til å unngå fartsbøter og fokusere mer på veien enn på speedometeret.

Hva med motorsykler?
Selv om EU-kommisjonen har meddelt at det per i dag ikke foreligger planer om å introdusere tilsvarende systemer for motorsykler, forventer vi at dette er noe som kan komme, og som motorsyklister må være forberedt på.

En motorsykkel oppfører seg annerledes enn en bil. Full gasskontroll er avgjørende for å kunne kontrollere motorsykkelens bevegelse og retning. Et system som reduserer motorsykkelens fart eller forhindrer akselerasjon (ISAd) representerer en fare for motorsyklisten og er derfor uakseptabelt.

Les mer om utfordringer  samt hva vi krever vedr. innføring av ISAs i MC-politisk plattform.

 

MC-politisk plattform