FEMA: Flandern med alternativ til PKK for MC

Som et alternativ til PKK for motorsykler, ønsker den flamske regjeringen at en teknisk inspeksjon skal finne sted når en sykkel selges eller etter at den var involvert i en ulykke.

Frem til 1. Januar 2022, var motorsykler over 125cc unntatt fra obligatorisk periodisk teknisk inspeksjon (PTI/PKK), som beskrevet i Europeisk direktiv 2014/45/EU. Medlemsland som har iverksatt alternative tiltak for å øke motorsykkelens trafikksikkerhet, kan unntas fra forpliktelsen til å innføre periodiske tekniske inspeksjoner for > 125cc motorsykler også fra 2022. Irland, Finland og Nederland har benyttet seg av denne muligheten, og nå innførte regjeringen i Flandern også sine alternative planer (Flandern er den nordlige delstaten i Belgia).

17 desember 2021 besluttet den flamske regjeringen å legge til rette for innføringen av alternativ til periodisk teknisk inspeksjon av to-, tre- og firehjulsmotorsykler, til å gjelde ved salg, og etter ulykke. For å sikre at innføringen og inspeksjonsforløpet går problemfritt, ønsker regjeringen å begrense kontrollene til viktige sikkerhetskontroller. Regjeringens planer vil bli oversendt statsrådet.

Den foreslåtte inspeksjonen gjelder følgende motorsykler, trehjulinger og firhjulsmotorsykler:

  • Motorsykler av kategoriene, L3e, L4e, L5e og L7e (tohjuls motorsykler med og uten side-vogn, trehjulinger og tunge «on-road» firhjulinger).
  • Motorsykler med forbrenningsmotor med sylinderkapasitet større enn 125 kubikkcentimeter.
  • Elektriske eller hybride motorsykler med en maksimal effekt på mer enn 11 kilowatt og en maksimal hastighet større enn 45 kilometer i timen.

Den flamske regjeringen forventer at kostnadene ved inspeksjonen vil være litt lavere enn satsen for tilsvarende kontroll av en personbil, som er € 60. Inspeksjonen kan foregå i et begrenset antall inspeksjonssentre, spredt over hele Flandern. En egen linje for motorsykler vil bli satt opp i disse inspeksjonssentrene. Det er anslått at 30.000 brukte og 200 inspeksjoner etter ulykken vil bli gjennomført årlig.

Det vil ikke bli innført periodiske inspeksjoner fordi den flamske regjeringen vil ta følgende alternative trafikksikkerhetstiltak:

  • Bevissthetskampanjer om motorsykler for alle trafikanter samt for motorsyklister vil bli iverksatt, med særlig vekt på kjøretøyets tekniske tilstand.
  • Praktisk trening (førerutvikling) vil bli tilbudt som et supplement til førerkortet, med vekt på defensiv kjøring.
  • Nye veibyggingsprosjekter vil ta hensyn til motorsyklistenes sikkerhet.
  • Eksisterende infrastruktur vil bli tilpasset for å redusere risikoen for ulykker og begrense utfall av ulykker for motorsyklister.
  • Motorsyklister og passasjerer må bruke hansker, langermet jakke, bukser eller dress, samt støvler som beskytter anklene.

Motorsykler vil bli testet for støy under inspeksjonen og avvist hvis de ikke oppfyller de eksisterende støystandardene. Eksosgassene vil også bli kontrollert. Etter en ulykke må en motorsykkel gjennomgå en teknisk inspeksjon dersom kjøretøyet viser skade på chassiset, styringen, fjæringen eller bremsesystemet, eller hvis sykkelen regnes som totalvrak.

For å gi alle regioner og involverte testmyndigheter i Flandern tid til å gjennomføre de nye tekniske inspeksjonene, ønsker regjeringen å utsette innføringen av testregimet til 1. januar 2023.

Andre regioner i Belgia har ennå ikke kunngjort en offisiell stilling i denne saken. Belgia har fire regioner: Flandern, Vallonia, Brussel og Øst-Kantoner (hovedsakelig tysktalende).

Skrevet av Wim Taal (oversatt av NMCU)
Toppfoto med tillatelse fra Indian Motorcycles
Kilde: Den flamske regjering
Denne artikkelen er underlagt FEMAs opphavsrett