FEMA: Dansk politi kan konfiskere motorsykler for «vanvidskørsel»

Hvis du planlegger en tur til Danmark, vær oppmerksom på nye regler og tøffe straffer for fartsovertredelse inkludert beslagleggelse av kjøretøy – selv om sjåføren ikke er eieren av kjøretøyet.

I mars 2021 trådte nye regler og strengere straffer for råkjøring/ villmannskjøring («vanvidskørsel») i kraft i Danmark. Dette betyr blant annet at fartsovertredelser kan straffes med fengsel og medføre ubetinget tilbakekalling av førerkortet i minst tre år hvis hastigheten er 200 km/t eller mer – eller mer enn 100 prosent for fort hvis hastigheten er mer enn 100 km/t eller for kjøring med et alkoholnivå i blodet på mer enn 2,0.

Loven gjelder ikke bare for danske statsborgere, men gjelder også utlendinger.

Politiet har også mulighet til å beslaglegge, konfiskere og til slutt selge/auksjonere bort kjøretøy som har blitt brukt til råkjøring – uavhengig av om sjåføren eier, leier eller låner kjøretøyet.

Dansk politi konfiskerer nå rundt tre biler om dagen. Det første halvåret etter at de nye reglene trådte i kraft, beslagla politiet totalt 510 kjøretøy, mens det er 623 siktelser i 586 saker med råkjøring.

Skrevet av Lars Rulffs (MCTC) – fritt oversatt av NMCU.
Toppfoto med tillatelse fra Wikimedia Commons.
Denne artikkelen er underlagt FEMAs opphavsrett