Kraftig økning i gebyr for oppkjøring på MC

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet kommer det frem at gebyret for oppkjøring på MC har en voldsom økning fra kr. 1.160,- i 2021 til kr. 1.880,- i 2022*.

Pressemeldingen er vinklet som en positiv nyhet og i tittelen står det; «Fra nyttår er det billigere å ta lappen». Det er tilfellet når det gjelder bil, men altså ikke MC. Samferdselsministeren sier i pressemeldingen at han er sikker på at dette er populært, men han blir nok ikke så populær blant kommende motorsyklister.

Gebyr for teoriprøve går riktignok ned fra kr. 650,- til kr. 320,-* og det er også en nedjustering av gebyr for utstedelse av førerkort, som alle førerkortklasser får glede av. Det betyr at samlet sett går gebyr for oppkjøring på bil ned med ca. kr. 400,- men på MC opp over kr. 300,- 

Bakgrunnen for justeringene i gebyr er prinsippet om at gebyrene skal være «kostnadsriktige». NMCU var mandag 10. januar i kontakt med Statens Vegvesen, som har beregnet gebyrsatsene, for å få utregningsgrunnlaget som er brukt. Vi har ikke fått dette fremlagt ennå, og purrer på det.

Les pressemeldingen her:

Pressemelding

 

*Gebyrene det refereres til er ved selvbetjening/digital booking – noe høyere ved manuell.