«Motorsykkelens uke» med fokus på kvinnene

Det er stadig flere kvinner som kjører MC, noe som er bra for motorsykkelmiljøet. Vi i NMCU er stolte av å ha mange kvinner blant våre tillitsvalgte, både i sentralstyret og i kretsene.

NMCU er for alle motorsyklister men vi ser gjerne at vi får med oss flere kvinner i medlemsmassen. Det er viktig for mangfoldet og for at organisasjonen skal ha en retning som favner alle. Jo flere vi er og jo større bredde vi har i medlemsmassen, dess mer synlige og relevante blir vi slik at motorsyklistene får mer gjennomslag.

Er du ikke medlem i NMCU?

Bli medlem