Gledelig bevilgning til førerutvikling

Innlandet fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har også i år et ønske om å bedre trafikksikkerheten ved å gi støtte til tiltak rettet inn mot unge bilførere, eldre trafikanter, MC-førere og innvandrere.


NMCU Oppland krets har i mange år rettet sitt arbeide mot trafikksikkerhet for motorsyklister og her har førerutviklingskurs og opplæring vært essensielt.
Det har de siste årene vært en økning i antall motorsykler i Innlandet, sier kretsleder Tor-Atle Hansen og legger til at MC-førere utgjør en stor del av drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Innlandet.
– Vi mener derfor det er viktig å gjennomføre forebyggende tiltak så som førerutviklingskurs der vi retter fokus mot holdninger og generelle kjøreferdigheter rettet mot MC-førere, sier Tor-Atle.
– Det er derfor gledelig at FTU har bevilget hele 80 000 kroner til NMCU Oppland for kjøretrening/sikkerhetsopplæring for MC-førere på Vålerbanen og at NMK Midt-Gudbrandsdal i tillegg har fått 50 000 kroner til gjennomføring av en «Rustløserdag» for MC-førere i mai er veldig bra, fortsetter Hansen.

Innlandet fylkes Trafikksikkerhetsutvalg budsjetterte i år med 600 000 kroner til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid rettet mot unge, eldre, innvandrere og MC-førere og fikk søknader på til sammen 482 500 kroner noe som betyr at FTU har igjen 117 500 kronene som kan fordeles til søknader som kommer inn i løpet av året.