NMCUs nettsider

Det er ikke alltid at toget er i rute, noe vi ved NMCUs hovedkontor har erfart etter at vi gikk over til vår nye nettside og medlemsregister.

 I inngangen til årsmøte helgen var vi, som den siste tiden har jobbet med NMCUs nye nettsider og medlemsregister, helt sikre på at nå kunne trykke på «Go» knappen. Noe vi også gjorde.

Dessverre har vi opplevd en del startvansker spesielt med funksjoner som Min Side og betalingssystemer. Vi jobber nå på spreng for å få dette på plass slik at våre medlemmer skal kunne benytte Min Side funksjonen slik vi hadde tenkt.
Vi vet også at noen av våre linker heller ikke fungerer noe vi også jobber med.

Kalenderfunksjonen, som vi mistet når vi la ned NMCU appen, er derimot på plass og det er gledelig at så mange har meldt inn sine arrangementer allerede.
Til opplysning benytter også våre kretser kalenderen til blant annet informasjon om møter og annet.

Flere av våre medlemmer opplever at de ikke får logget på; En av årsakene til dette er at vi endret passordet for innlogging fra tidligere – ditt postnummer –  til nå – ditt medlemsnummer.
Pålogging er; – bruker, som er din e-post adresse og passord, som er ditt medlemsnummer.
Dersom dette ikke fungere så er det en stor hjelp for oss at vi får en e-post om problemet slik at vi kan sjekke, navn, medlemsnummer og andre data i både det gamle registeret og det nye. ( nmcu(at)nmcu.org )

Noen av våre medlemmer har også klaget på at de ikke får betalt sin kontingent og heller ikke fått registrert husstandsmedlemmer. Dette håper vi at vi ganske snart har en løsning på.

Så satser vi på at samtidig med at sesongen ruller i gang så løser vi startvanskene på nettsiden.

 

 NMCU