Enklere å av- og påregistrere

NMCU etterspurte allerede i 2018 en ordning hvor man frivillig kan avregistrere kjøretøy, uten å måtte levere kjennemerker, da saken hadde stor relevans for motorsyklister.

Vi fremmet spørsmålet også i 2019, og i november samme år fikk vi følgende oppdatering fra Statens vegvesen:
– For å kunne innføre en slik ordning må vi få på plass både lov- og forskriftsendring, som berører flere offentlige aktører. I tillegg må vi utvikle system-støtte. På bakgrunn av dette antas det at en ordning tidligst kan være på plass i begynnelsen av 2021, forutsatt støtte for innføring av en slik ordning.

Det er nå med glede at vi leser dagens pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet;
Forskriftsendringene som innfører ny ordning med frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker ble vedtatt i dag.

– Dette er en sak som er viktig for mange av våre medlemmer, sier Bård Vikestad, daglig leder i NMCU og legger til: – Vi er, på vegne av alle motorsyklister, svært fornøyd med resultatet.

Les pressemelding her