MC-sikkerhet på dagsorden hos NMCF-forhandlerne

Norske motorsyklister er kjent for å ta sikkerhet på alvor, og når NMCF-forhandlerne arrangerer trafikksikkerhetsdag 14. mai, er et av målene at den gode norske MC-kulturen videreføres til nye generasjoner.

  1. mai er det Trafikksikkerhetsdag hos din lokale NMCF-forhandler, med gode tilbud og høy aktivitet i din lokale MC-butikk. NMCF-forhandlerne er et sentralt ledd i trafikksikkerhetsarbeidet for motorsykkel. MC-butikken er ofte ferske motorsyklisters første møteplass.

Finn din nærmeste NMCF forhandler her

Viktig påvirkning

– NMCF-forhandlerne er bevisste på sin rolle i sikkerhetsarbeidet. Selgerne har god kompetanse på sikkerhetsproduktene som tilbys, og mange års erfaring som motorsyklister. Denne kompetansen er helt avgjørende for at nye førere får den riktige påvirkningen når de skal handle motorsykkel og MC-utstyr for første gang. Vi mener det er viktig at de gode sikkerhetstradisjonene videreføres til nye MC-førere som er kommet til de siste årene, sier Olaf Olstad i NMCF.

 

MC-lidenskap

MC-opplæringen på trafikkskolene er god. Det er imidlertid en kjensgjerning at de gode MC-vanene for alvor begynner når du har fått «lappen» og starter MC-karrieren.

– NMCF ønsker å være en pådriver for å spre gode holdninger og videreføre den gode MC-kulturen i Norge. Det er viktig at ferske motorsyklister møter disse holdningene fra første stund når de besøker våre forhandlere. I butikken møtes ferske MC-fører og andre erfarne kunder med den samme lidenskapen. Man skal aldri undervurdere den gode praten rundt kaffebordet hos forhandleren, sier Olstad.

 

Dette skjer hos NMCF-forhandleren 14. mai:

  • Utstilling og demokjøring av MC-nyheter med moderne sikkerhetsløsninger.
  • Salg og demonstrasjon av det aller nyeste innen MC-sikkerhetsutstyr.
  • Gode råd og veiledning fra MC-ekspertene, for riktig valg av både MC og sikkerhetsutstyr.
  • De beste rådene om MC-hjelm – ditt viktigste «plagg»!
  • Tilbud om NMCFs egen kjøretøykontroll, hvor mer enn 70 punkter sjekkes på din MC.
  • Gode tilbud på sikkerhetsutstyr.
  • Salg av den helt ferske Full kontroll-boka til NMCU, som kan gjøre deg til en enda bedre MC-fører
  • Møte med andre motorsyklister og forhandlere med mye kunnskap og MC-erfaring

 

NMCF og Nasjonal tiltaksplan

NMCF er sammen med blant annet NMCU og Trygg Trafikk med i arbeid med Nasjonal tiltaksplan for MC-sikkerhet. Olaf Olstad er glad for at myndighetene ser betydningen MC-forhandlerne har i dette arbeidet.

– Sammen med trafikkskolene og NMCU er det MC-forhandlerne som har den direkte kontakten med målgruppene. Denne fysiske kontakten er viktig for påvirkning, for eksempel når det gjelder holdninger. I vårt engasjement i Nasjonal tiltaksplan for MC-sikkerhet har NMCF forpliktet seg til å arbeide aktivt for MC-førerens sikkerhet på norske veier. Ferske motorsyklister er en prioritert målgruppe for våre forhandlere. Det er viktig at de gode tradisjonene videreføres og at de får god opplæring i MC-sikkerhet, sier Olaf Olstad i NMCF.