NMCU mener:

Lange køer for oppkjøring på MC

Det er rekordmange som ønsker å ta «lappen» på MC, noe som er veldig positivt. At flere velger MC til sine daglige gjøremål er et viktig bidrag til å løse mobilitetsutfordringer inn mot- og i byene, i tillegg til de miljømessige gevinstene. Det er selvsagt også hyggelig å dele gleden ved å kjøre MC med flere.

Det er imidlertid for tiden uholdbart lange køer for å få time til oppkjøring. NMCU har vært i kontakt med Statens vegvesen (Svv) som innrømmer at det er sensormangel og at de ikke har klart å fylle på med nye sensorer etter hvert som andre har sluttet. Dessuten er mange MC-sensorer også sensor på andre kjøretøygrupper. Det har vært forsøkt å bøte på problemet ved at sensorer har ambulert, i den grad det har vært mulig, og at det kjøres overtid på hverdager og lørdager. NMCU er gjort kjent med at det utdannes om lag 60 sensorer totalt i år, og når de etter hvert settes i produksjon vil det hjelpe noe på problemet.

NMCU har blitt kontaktet av både kjøreskoler og kandidater som er fortvilet over situasjonen. Mange mener det er uholdbart at etaten ikke har klart å planlegge bedre, da de har som samfunnsoppgave å sørge for et tilbud til befolkningen. Noen kjøreskoler kanaliserer sine kandidater til trafikkstasjoner som har mindre press, men det er en betydelig ulempe for den enkelte kandidat å reise langt for å få avlagt prøve.

NMCU har advart om dette tidligere, den gang det ble bestemt å legge ned et antall trafikkstasjoner. Vi klarte å begrense omfanget av nedleggelser den gangen, men like fullt er det for mange som ble lagt ned. Dette begrenser selvsagt tilgangen til førerprøver generelt, for ikke å nevne dekningen i enkelte geografiske områder.

Dette problemet kommer på toppen av en voldsom gebyr-økning for oppkjøring på MC (se sak fra 21. januar). Noe av dette tas riktig nok igjen på lavere gebyr for teoriprøve, men med tanke på at Svv presenterer et tilbud til befolkningen som er betydelige dårligere enn man burde kunne forvente, er det noe umusikalsk over gebyr-økningen.

Vi blir stadig flere motorsyklister – men hvor mange flere kunne vi vært?

Bård Vikestad
Daglig leder