2 hjul – halv avgift?

I revidert nasjonalbudsjett settes trafikkforsikringsavgiften (tidl. årsavgift) ned med 3% for bensinbiler og dieselbiler med filter. Samtidig presterer regjeringen å sette trafikkforsikringsavgiften for MC opp med 1,4%! Dette er fullstendig i strid med prinsippet om 2 hjul–halv avgift.

Dette er et prinsipp vi fikk gjennomslag for i 2003, etter 20 års kamp. Gjennom tre valgkamper – i 2001, 2005 og 2009 – har flere partier støttet NMCU i saken om «halv årsavgift for MC». Med bakgrunn i dette har NMCU fremmet overfor Finansdepartementet et krav om å justere trafikkforsikringsavgiften til halv avgift i tråd med dette prinsippet, noe regjeringen altså har valgt å overse.
Dersom regjeringen og de politiske partiene tror at de kan overse oss, så er beskjeden klar; NMCU vil fortsatt jobbe for redusert trafikkforsikringsavgift for tohjulinger, og holder fremdeles fast på at:

  • en motorsykkel tilbringer mindre tid i trafikken da den ikke står i kø, og kan benytte kollektivfeltene uten å være til hinder for kollektivtrafikken
  • en motorsykkel tar mindre plass i trafikken og frigjør plass til annen trafikk
  • stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig og profesjonelt motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemene i de store byene

Tilrettelegging for MC og moped svarer på mange av utfordringene samfunnet står overfor vedr. mobilitet og utslipp. MC og moped er en del av løsningen!

Det regjereringen med dette signaliserer er at de enten ikke har forstått, eller rett og slett ikke tar utfordringer med mobilitet og utslipp alvorlig – vi vet ikke hva som er verst.