Seier for NMCU om lysbruk på MC

NMCU har fått bekreftet at det kun gjenstår formelt å vedta forskriftsendringen om bruk av tåkelys sammen med nærlys/kjørelys på dagtid for MC. Det vil bli gjort i løpet av svært kort tid.

NMCU har i lengre tid jobbet for en endring i regelverket som gir tillatelse til å bruke tåkelys sammen med nærlys, og er nå glad for at saken endelig er avklart.

Allerede i 2019 gikk det ut en høring fra Statens Vegvesen (SVV) om bruk av ekstra fjernlys på motorsykkel – i realiteten en videreføring av regelendringen som ble vedtatt for bil i 2018. NMCU uttalte i høringssvaret at det burde tillates å bruke tåkelys sammen med nærlys, fordi det ville bedre synligheten. SVV responderte den gang at den aktuelle høringen om fjernlys ikke kunne omfatte endringer vedr. kjørelys, og at det siste ville kreve en grundigere gjennomgang av regelverk og ny høring.

Synlighet
Synlighet for motorsyklister er ofte en utfordring og dessverre noen ganger medvirkende til ulykker hvor motorsyklister blir oversett av andre trafikanter, først og fremst bilister.

Årsaken til dette er sammensatt. En motorsykkel er et mindre objekt på veien og oppleves dermed som en mindre trussel/risiko enn f.eks. et vogntog. Der en bilist helt sikkert vil stoppe for et vogntog kan hun eller han fort kjøre ut foran en motorsykkel, simpelthen fordi motorsykkelen blir oversett. Dessuten er det lettere å undervurdere farten på et mindre objekt enn på et større.

Ulemper med uviss gevinst
Det har vært fremmet flere forslag til hvordan en motorsyklist kan bli mer synlig i trafikken. Noen av disse ville ført til stor ulempe for motorsyklistene med heller uviss effekt på problemstillingen. Lysbruk er derimot et effektivt tiltak for å øke synligheten uten å medføre noen ulempe. Derfor er det svært gledelig at saken nå er avklart.

NMCU – for motorsyklistenes Rettigheter, Sikkerhet og Samhold