Trekk pusten – pust rolig ut..

I fjor omkom 16 motorsyklister på norske veier og til og med mai i år har antallet kommet opp i 5. Så vet vi at det har tilkommet noen i juni.

Nå er derfor tiden inne, for oss alle, til å trekke pusten dypt og puste rolig ut i tillegg til å tenke tanken
«Ute å kjøre? Slipp gassen!»
Vi i NMCU er sikker på at dette vil hjelpe slik at vi ved sesongslutt kan se tilbake på et færre antall drepte enn i 2021.

NMCU er ikke primært en trafikksikkerhets-organisasjon, men vi er likevel opptatt av trafikksikkerhet. Det er nemlig som oftest oss det går ut over hvis ulykken inntreffer og derfor vil vi fortsette å oppfordre motorsyklistene til å utvikle egne ferdigheter.
Å kjøre sikkert på MC er en sammensatt øvelse som krever opplæring, gjennoppfriskning av kunnskap og bevisst øving. I tillegg til dette er det smart å kjøre som om man er usynlig slik at man gjør det man kan for å bli sett av andre trafikanter.

Vi har i Norge veldig lav ulykkesrisiko på MC, men de ulykkestypene vi har er gjerne gjengangere. Mange av de alvorlige motorsykkelulykkene skjer f.eks. i sving.
I filmen linket nedenfor beskriver trafikklærer Tore Johannessen fart i forhold til forsvinningspunkt, som er en nyttig påminnelse for erfarne og god opplæring for nye motorsyklister.

Forsvinningspunkt

NMCU’s film Full Kontroll beskriver grunnleggende kjøreteknikk over 27 kapitler. Ta en titt for gjenoppfriskning, inspirasjon og trening.

Full Kontroll – The Movie