Endre Kristiansen blir ny daglig leder i NMCU

NMCUs sentralstyre har tilbudt Endre Kristiansen (51) stillingen som ny daglig leder i organisasjonen. Han har takket ja, og tiltrer 1.oktober.

Endre Kristiansen har siden 2018 arbeidet som trafikklærer på motorsykkel. Ved siden av sitt daglige virke har han også vært aktiv innenfor annet trafikksikkerhetsarbeid på MC, og driver blant annet nettsiden mcsikkerhet.no.

Før han ble trafikklærer jobbet Endre i en årrekke som IT-konsulent.

Sentralstyrets leder, Odd Terje Døvik, forteller om en spennende rekrutteringsprosess.

  • Ved søknadsfristens utløp satt vi med 12 søkere. 6 av disse ble innkalt til førstegangs intervju. 4 av disse gikk videre til andregangs intervju. De var sterke kandidater alle sammen, men til sist var både tilsettingsutvalget og sentralstyret enige om at Endre var førstevalget!
  • Det blir bra å få Endre med på laget, og vi ser fram til å trekke på hans kunnskaper og kompetanse, sier Odd Terje

Vi kommer tilbake med en bredere presentasjon av Endre etterhvert. I denne omgang nøyer vi oss med å gratulere både Endre og NMCU med tilsettingen!