Av- og påregistrering uten innlevering av kjennemerker

NMCU har vært i møte med Statens vegvesen vedr. den nye ordningen med frivillig av- og påregistrering uten innlevering av kjennemerker. I møtet var flere aktører som tenkes å ha særskilt nytte og glede av ordningen. Ordningen trer i kraft 12. september i år.

Det nye med ordningen er at man slipper å levere inn kjennemerker, som forenkler prosessen betraktelig. Av- og påregistrering gjøres selv i en digital selvbetjeningsløsning. Ikke-digitale brukere må møte på trafikkstasjon som før. Ved påregistrering må vanlige vilkår være til stede, som f.eks. forsikring, og det er lagt en begrensning på 14 dager mellom forrige påregistrering og ny avregistrering.

Det er dog viktig å merke seg ansvaret man har ved å la et kjøretøy stå avregistrert med kjennemerker på. Forsikringen vil opphøre og kjøretøyet skal ikke benyttes. Det anses som en alvorlig forseelse å bruke avregistrert kjøretøy og man kan bli ilagt et gebyr på kr. 5.000,- – i særlig graverende tilfeller også straffeprosessuell forfølgning. Du kan også bli holdt økonomisk ansvarlig om skade skulle oppstå. Dette er egentlig heller ikke noe nytt, men det er en mer åpenbar risiko for at noen skal glemme at kjøretøyet er avregistrert når kjennemerkene står på. Man kan tenke seg at et familiemedlem i ren vanvare kan komme til å benytte kjøretøyet.

Reglene for hensetting av uregistrerte kjøretøy er uforandret, men det kan selvsagt være en noe større utfordring for kontrollørene som skal håndheve dette. Hvem som helst skal imidlertid kunne sjekke registreringsstatus på et hvert kjøretøy, uten innlogging.   

Hva skjer med forsikringen når du avregistrerer?

Vi har snakket med Andreas Fjeldstad i Tryg, som er vår samarbeidspartner på forsikring.

Når et kjøretøy midlertidig avregistreres;

Hva skjer hos dere som forsikringsselskap?
– Tryg mottar melding fra TFFAuto om avregistrering og avslutter Ansvar + Fører/passasjerulykke

Må den enkelte kontakte dere for å avklare forsikringene?
– Nei, den enkelte trenger ikke å kontakte oss for å si opp forsikring, med mindre det skal endres fra kasko->delkasko  – da må kunden kontakte Tryg. Kaskoforsikringen beholdes med mindre kunden ringer Tryg for å fjerne dekningen. Kunde kan også endre dette selv via «min side».

Hva skjer med Trafikkforsikringsavgiften («årsavgiften»)
– Denne avsluttes samtidig når vi mottar melding om avregistrering

Er det andre forhold å tenke på vedr. for uregistrerte kjøretøy?
– Regner med at du her tenker ift Bilansvar.
Det er ingenting som er pålagt av forsikringer og det er heller ikke noe nytt her vedr. bilansvar. Når et kjøretøy er avregistrert kan det fortsatt være underlagt bilansvarsloven, ref. Bal § 2 b.
Skade som ikkje går inn under loven:
Skade som er «gjord medan vogna er forsvarleg fråsegsett utanfor gate, veg eller annan stad der ålmenta kan ferdast».
Det betyr at dersom bilen/motorsykkelen står parkert i veikanten vil den fortsatt være underlagt bilansvarsloven. Samme hvis den står i et parkeringshus, noe som kan bli forferdelig dyrt hvis den for eksempel begynner å brenne … ref Solabrannen. Men står kjøretøyet i egen garasje (privat eller i lukket borettslagsgarasje etc), inngjerdet, på egen tomt etc. så vil den IKKE være underlagt bilansvarsloven.

Bakgrunn
NMCU etterspurte allerede i 2018 en ordning hvor man frivillig kan avregistrere kjøretøy, uten å måtte levere kjennemerker, da saken hadde stor relevans for motorsyklister.

Vi fremmet spørsmålet også i 2019, og i november samme år fikk vi følgende oppdatering fra Statens vegvesen:
– For å kunne innføre en slik ordning må vi få på plass både lov- og forskriftsendring, som berører flere offentlige aktører. I tillegg må vi utvikle system-støtte. På bakgrunn av dette antas det at en ordning tidligst kan være på plass i begynnelsen av 2021, forutsatt støtte for innføring av en slik ordning.

– Dette er en sak som er viktig for mange av våre medlemmer, sier Bård Vikestad, daglig leder i NMCU og legger til: – Vi er, på vegne av alle motorsyklister, svært fornøyd med at dette nå er kommet på plass.