Rekkverk

Rekkverk («autovern») er vanligvis utviklet for og testet mot personbiler og lastebiler. For disse kjøretøyene kan rekkverk ha en positiv sikkerhetseffekt ved at de hindrer sammenstøt med objekter langs veien, eller med møtende kjøretøy. Samtidig utgjør slike rekkverk ofte en fare for motorsyklister.

En motorsyklist er ikke om-gitt av et beskyttende bur, og har mindre sjanse for å overleve et sammenstøt med rekkverket enn en bilist har. Rekkverk må derfor kun settes opp der det er strengt nødvendig og motorsykkel-sikkerheten må ivaretas, f.eks. med underskinner som dekker stolpene. Kostnaden forbundet med å oppgradere standarden for siderekkverk og midtrekkverk slik at også sikkerheten til motorsyklister og andre myke trafikanter ivaretas er langt lavere enn fordelen som oppnås gjennom sparte liv på veiene.
Rekkverk må være sikre for alle brukere av veien!

Les også sak om Motorsykkel-sikker infrastruktur.

Les mer om hvordan siderekkverk og midtdelere kan forbedres for motorsyklister, i MC-politisk plattform MC-politisk plattform