Avanserte førerstøttesystemer for motorsykkel

Avanserte førerstøtte-systemer for motorsykler, såkalt «ARAS» (Advanced Rider Assistance Systems) omfatter en rekke systemer og applikasjoner som assisterer eller støtter motorsyklisten. ARAS kan gjøre motorsyklisten oppmerksom på møtende trafikk og stillestående eller saktegående kjøretøy, det kan varsle om kjøretøy eller objekter i blindsonen og gi informasjon om trafikkbildet lenger framme.

ARAS kan arbeide selvstendig, eller i forbindelse med andre kjøretøy (V2V = «Vehicle-to-Vehicle») eller infra-struktur (V2I/I2V = «Vehicle-to-Infrastructure»/«Infrastructure-to-Vehicle»).

Effekter av ARAS på motorsykler
• Eksisterende systemer, som f.eks. ABS, kurve-ABS og Traction Control, har allerede gitt positive trafikksikkerhets-effekter for motorsyklene. Andre systemer kan også gi positive bidrag forutsatt at føreren beholder full kontroll over gass, brems og styring.
• Førerstøtte-systemer kan f.eks. informere føreren om fartsgrenser, vegens videre forløp, stillestående trafikk, skader på vegbanen osv. Informasjonsmengden kan imidlertid bli så stor at det i seg selv blir et problem. Dette må vies ekstra oppmerksomhet i det videre arbeidet. Grensesnittet mellom støtte-system og fører må utformes slik at informasjonen filtreres og ikke skaper nye faremomenter.
• I framtiden kan vi få en situasjon der motorsykler vil tilhøre et stadig mindre antall ikke-automatiserte eller ikke-oppkoblede kjøretøy. Dette kan skape problemer hvis andre kjøretøyers støttesystemer legger til grunn at «alle» er oppkoblet og er digitalt synlige.

Betingelser for sikker og akseptabel implementering av ARAS på motorsykler
• Førerstøtte-systemer kan ikke under noen omstendighet tillates å frata føreren kontroll over gass og styring.
• Støttesystemer må testes med henblikk på komfort og sikkerhet og må ikke implementeres eller påbys gjøres før det er dokumentert at de ikke har noen negativ sikkerhets-effekt.
• Vegnettet må forbli tilgjengelig for kjøretøy som ikke er kontrollert av elektroniske systemer, og som ikke er oppkoblet mot andre kjøretøy og/eller mot infrastruktur.
• Det må være mulig men ikke obligatorisk å ettermontere systemer for å koble motorsykler opp mot andre kjøretøy og/eller infrastruktur.
• Alle data må sikres og personvernet må ivaretas.

Les også om hvordan avanserte førerstøttesystemer for bil (ADAS) kan påvirke motorsykler og motorsyklister i MC-politisk plattform.