Trafikkforsikringsavgiften økes uforholdsmessig mye for motorsyklister!

Avgiftsøkning for motorsykkel

Trafikkforsikringsavgiften økes uforholdsmessig mye for motorsyklister!

NMCU er skuffet over regjeringens forslag til økning av trafikkforsikringsavgift for MC.
  • Regjeringen legger i sitt forslag frem en økning i trafikkforsikringsavgiften som ikke står i forhold til økningen for biler. Samtidig som trafikkforsikringsavgiften for biler øker med kr 0,23 pr dag, øker samme avgift med kr 0,17 pr dag for motorsykler.
  • Regjeringen viser dessverre med dette at de nedprioriterer motorsyklister, og skattlegger oss uforholdsmessig høyt målt opp mot andre kjøretøy som har langt høyere veislitasje, dekkslitasje, tomgangskjøring i kø og mangelfull fleksibilitet i by- og tettbebygd strøk. I tillegg ligger et forslag til behandling med indeksregulert avgiftsøkning på 2,8%

Den klare beskjeden fra regjeringen er at om du går med planer om å kjøpe ny mc neste år, så burde du kjøpe i år om du vil unngå unødvendig prisøkning.

 
Avgiftsøkning for motorsykkel