Norge, det gode eksempelet på at samarbeid fungerer!

Det norske samarbeidet mellom myndighetene og motorsykkelorganisasjonene trekkes frem i Sverige

Norge, det gode eksempelet på at samarbeid fungerer!

Svenskene trekker frem Norge som et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner kan fungere.

I Norge har vi et langt og godt etablert samarbeid mellom Statens vegvesen og øvrige myndigheter, trafikksikkerhetsorganiasjonene på den andre siden. Samarbeidet er langsiktig, kunnskapsbasert og målrettet. 

På Tylösandseminaret representerte Lars-Inge Haslie og Sigurd Løtveit Statens Vegvesen. De fremhevet det gode samarbeidet med mange aktører, der NMCU er den tydeligste organisasjonen for motorsyklister. Tydelighet og gjensidig respekt trekkes frem som oppskriften på suksess og et konstruktivt samarbeidsklima.

NMCU har for eksempel bidratt til utviklingen av føreropplæringen på motorsykkel i Norge, sikring av veistrekninger for motorsykkel og fireårsplaner for moped og mc-sikkerhet.

Les hele artikkelen her

 
Hele artikkelen