Undersøkelse av fylkesveier i Nordland

Nordland

Kjære NMCU medlem og motorsyklist i Nordland.

Nordland fylkeskommunen ønsker i samarbeid med NMCU Nordland å få oversikt over fylkesveier som oppleves som utfordrende for MC-førere. 

Målet er å få mer kunnskap om trafikkfarlige veistrekninger og forhold ved disse som bør utbedres for å øke trafikksikkerheten. 

NMCU Nordlands fylkessekretær Bjørn Sakariassen og Nordland Fylkeskommune jobber sammen i MC-forum i Nordland for å bedre trafikksikkerheten.

Nå trenger vi hjelp fra deg som bruker veiene i Nordland. 

Svar på undersøkelsen og gi oss noen gode tips som vi kan jobbe videre med i 2023/24

Vi håper at du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen. 

Følg lenken under, eller scan QR-koden:

https://forms.office.com/r/jTG6wbbh0S

 

Undersøkelse av fylkesveier i Nordland