Foreslår å øke satsene for forenklet forelegg med 30%

Automatisk trafikkontroll

På vegne av Jusis- og Beredskapsdepartementet har Samferdelsdepartementet lagt ut på høring et forslag om å øke satsene for forenklet forelegg i trafikksaker med 30%. NMCU er høringsinstans i saken.

NMCU mener dette er en svært dårlig idé, og vil i vårt høringssvar stille flere spørsmål ved nytten av et slikt tiltak.

For å lese dette innholdet trenger du et aktivt medlemskap i NMCU.