FEMA – I motorsyklistenes tjeneste

Wim Taal
I siste nummer av MC-Folket finner vi et intervju med FEMAs kommunikasjonssjef, Wim Taal. Han forteller her om hvordan FEMA jobber for å fremme motorsyklistenes sak i Europa, og hvilke utfordringer vi møter. NMCU er medlem av FEMA, og har en fast representant i organisasjonen.
 
Federation of European Motorcyclists’ Federations, FEMA, representerer sine medlemmer. Faktisk alle europeiske motorsyklister. Wim Taal er kommunikasjonsansvarlig og forteller hvordan FEMA jobber for å ivareta motorsyklistenes interesser ved å samarbeide, overvåke, formidle informasjon og påvirke politiske beslutninger.
 
Vi møter Wim Taal under IfZ-konferansen i Köln. Det er en kort kaffepause, men Wim har tid til en kort prat om hvordan FEMA jobber for å nå både egne medlemmer så vel som EU-kommissærer, beslutningstakere, myndigheter, politikere og hele motorsykkelbransjen. Det er et omfattende arbeid som håndteres ved like deler planlegging, tålmodighet og nettverksbygging. Informasjon, fakta og aktuelle saker kommer fra medlemmer rundt om i Europa og settes sammen for å deles og/eller publiseres på FEMAs nettside og sosiale mediekanaler. Wim Taal er edderkoppen i kommunikasjonsnettet.
 
«Vi kommuniserer i to retninger, med og mellom våre medlemsorganisasjoner, noe som er veldig viktig. Vi deler all informasjon fordi for eksempel de som bor på Kypros ønsker å vite hva som skjer i Sverige. Alle kan lære av hverandre.» , sier Wim. «Den andre delen er kommunikasjonen med alle motorsykkelførere i Europa. I tillegg, siden mye av arbeidet er politisk og foregår på den europeiske scenen, kommuniserer vi med de europeiske institusjonene og selvsagt med motorsykkelindustrien. ”
 
«Vi bruker vår e-postliste, nettside og sosiale medier for å spre nyheter og informasjon, og hvis en nyhet er relevant og har et bredere aspekt for motorsykkelførere utenfor et av medlemslandene, publiserer vi det materialet også. Facebook er den største kanalen for FEMA, med over 61 000 følgere. Jeg sammenligner alltid Facebook-siden vår med en motorsykkelmesse: vi har bygget, vi åpner døren og slipper inn 61 000 mennesker. De som følger oss bør være de best informerte motorsyklistene i Europa.»
 
«En stor del av det politiske arbeidet er å informere og påvirke før beslutningsprosesser. Som jeg sa, stedet å være er Brussel. Europaparlamentet består av valgte medlemmer, men i prinsippet er det kommisjonen som foreslår nye lover, og parlamentet og rådet som vedtar dem. Kommisjonen har 27 kommissærer, en fra hvert EU-land, og de representerer ikke sine egne land, men ivaretar det beste for EU som helhet. Hver kommissær er ansvarlig for ett eller flere politikkområder, for transport er Adina Vălean ansvarlig. Det er Kommisjonen som lager EUs politikk. Ofte tar vi kontakt med kommisjonen eller politikernes assistenter, som egentlig vet hva de snakker om. Hvis noe er veldig viktig, booker vi et møte med parlamentsmedlemmer. Vi har snakket om det nye EU-direktivet for førerkort i flere år, og der må vi snakke med EU-kommisjonen.»
 
Wim mener det fungerer på samme måte på nasjonalt nivå som det gjør i Brussel. «Du blir raskt kjent med folk gjennom nettverket du har bygget opp etter mange års arbeid. Da gjelder det å være der og sørge for å gjøre sin stemme hørt på høringer, arbeidsgruppemøter og konferanser. FEMA er godt kjent som folkets talerør. De fleste lobbyister i Brussel jobber for store selskaper, i motsetning til FEMA, som representerer folket, og de har alltid en interesse for hva motorsykkelfolket mener. Alt vi gjør, skriver vi ned i policydokumenter og sender dem til kontaktene våre, så ringer vi eller sender e-post for å høre deres mening eller avtale et møte.» Innsatsen, sier Wim, er å overbevise, uansett problemstilling. «Det er tusen forskjellige synspunkter og FEMAs er en av dem. Så den vanskelige delen er ikke å bli hørt i Brussel, men å få synspunktet ditt til å bli det offisielle synspunktet. Det er vår kamp, å fortsette å presse på vår agenda. FEMAs formål er å fremme, beskytte og bevare motorsykkelkjøring, og oppdraget å fremme interessene og rettighetene til motorsyklistene i hele Europa og globalt.
 
Sammen med kommunikasjon er informasjon avgjørende, som å finne problemområder og fremheve dem. «Du kan ikke lese alt som er skrevet i verden, men noen ganger legger du to pluss to sammen og ser at noe ikke stemmer. Et slikt eksempel er Tesla og deres «Autopilot»-system, som har vært knyttet til tre bemerkelsesverdige og uforklarlige dødsulykker på motorsyklister i løpet av sommeren i USA. Noe som reiser spørsmål om førerassistentsystemets evne til å fungere sikkert. Motorsyklister har lenge blitt fortalt av uoppmerksomme bilister «Beklager, jeg så deg ikke», nå kan motorsykkelførere møtes med et «Beklager, bilen min så deg ikke». Nylig ble Tesla tildelt fem stjerner av Euro NCAP, selv om den allerede neste år vil gjøre tester med nye bil-til-motorsyklist-scenarier. FEMA oppdaget problemet og kontaktet Euro NCAP som ga et merkelig svar, så skrev vi en artikkel og det startet ballen.
 
Vi vil se at andre kopierer den nyheten. Vi er ikke den største, sterkeste eller tøffeste organisasjonen, men vi er nøye og sjekker alt. Artikkelen vi publiserer har blitt plukket opp av andre, som resultatene av vår tilbakevendende mobilitetstest som plutselig er inkludert i MC-bransjens policydokument.
«Det er slik vi jobber. Hvis en sak er viktig, fortsetter vi å presse våre synspunkter til noen større enn oss tar opp saken, og det ser ut til å fungere. Dette er det eneste vi gjør, fullt fokus på å representere motorsyklisters interesser», avslutter Wim Taal.
 
Skrevet av Annika Nilsson
Foto av Dolf Willigers
 
Denne artikkelen ble først publisert i MC Folket, medlemsbladet til den svenske motorsyklistorganisasjonen SMC.