Fylkestinget i Agder øremerker kr 4 mill til trafikksikkerhetstiltak for motorsykkel

Agder Fylkeskommune

I årets siste Fylkesting bevilger Agder Fylkeskommune 4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak for å øke sikkerheten for motorsyklister på fylkesveiene. 

Trafikksikkerhetskoordinator i avdeling Forvaltning og samfunnssikkerhet i Fylkeskommunen, Cato Moen, sier rapporten fra befaringene i regi av MC-forum i fylket vil legges til grunn for fordeling av midlene.

Rapporten fra årest efaring (Fylkesvei 42 Skeie – Tonstad) kan du lese her.

Leder i samferdselsutvalget i Agder, Christian Eikeland (Folkets Parti) uttaler:

– De aller fleste som kjører MC kjører forsvarlig og trygt. Samtidig er konsekvensene så store om uhellet skulle skje. I 2022 var en av fire dødsulykker i trafikken med MC. Derfor er det viktig at vi nå øremerker disse midlene, slik at vi gjør det tryggere å ferdes på motorsykkel langs fylkesveiene.

NMCU setter stor pris på at motorsyklistenes interesser blir husket når budsjettkabalen skal legges. Dette er et godt eksempel på at vårt gode samarbeid med Fylkeskommunene og politikere fungerer i praksis.

Fylkessekretær i Vest-Agder, Odd Terje Døvik, er veldig fornøyd:

– På årets mørkeste dag var dette en strålende nyhet. Vi har foretatt mange befaringer de siste årene, og kommet med mange forslag til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten for motorsyklister.

– At det nå øremerkes 4 millioner til å følge opp våre forslag er veldig gledelig – og veldig inspirerende! Takk til MC-forum som har støttet NMCU her, og takk til fylkets politikere som har fattet vedtaket!