NMCU får støtte av Riksadvokaten

Riksadvokaten støtter NMCU

Samferdelsdepartementet har sendt ut et forslag om å øke satsene for forenklet forelegg i trafikksaker med 30 prosent. NMCU er høringsinstans i saken, og har sendt et svar der vi påpeker at en så stor økning av bøtesatsene vil være usosialt og bidra til å øke forskjellene i samfunnet. 

Våre søsterorganisasjoner i FEMA reagerte med sjokk og vantro på nyheten om at norske myndigheter ønsker å øke de allerede høye satsene enda mer. For utenlandske førere som blir stoppet på jobb eller ferie i Norge kan dette få store økonomiske konsekvenser. Norge skiller seg allerede ut med bøtesatser i særklasse.

NMCU har samlet eksempler på bøtesatser fra Norge og våre naboland. Satsene i Norge vil med det nye forslaget i mange tilfeller bli tre ganger høyere enn i Sverige og ti ganger høyere enn i Tyskland. NMCU finner dette helt urimelig. Med et slikt bøtenivå hviler det et stort ansvar på myndighetene om å informere trafikantene, da dette ofte ikke vil oppfattes som rimelig og forholdsmessig i forhold til lovbruddets art.

Oversikt over bøtesatser i Europa

I sitt høringssvar støtter Riksadvokaten NMCU i synet på at bøtesatsene allerede er mer enn høye nok. På lik linje med NMCU foreslår Riksadvokaten å heller satse på å informere trafikantene om dagens bøtenivå, og se på virkningen av forrige økning før satsene økes på nytt.

Fra NRK.no (22.12.2022):