Innkalling til Årsmøte 2023

Årsmøtet 2023

Årsmøte 2023 på Scandic Hotel Oslo Airport Lørdag 18. februar 2023

Det vil avholdes årsmøte i NMCU lørdag 18. februar 2023 kl 13:30. Årsmøtet er en fin anledning til å møte andre motorsyklister i en periode der de fleste av oss bare drømmer om å komme tilbake på to hjul. Her har du også muligheten til å påvirke hva NMCU skal fokusere på i året som kommer!

I forbindelse med årsmøtet blir det felles middag på hotellet lørdag kveld. 

Pris for enkeltrom: 990,- pr. rom

Pris for dobbeltrom: 1 190,- pr. rom

Påmeldingsfrist for bestilling av middag og eventuell overnatting er 30. januar 2023.

Hele innkallingen finner du her. Du kan melde deg på årsmøtemiddag og eventuell overnatting her.

Dagsorden
a. Åpning
b. Konstituering
c. Sentralstyrets beretning
d. Revidert regnskap for 2022
    Styrets ansvarsfrihet
e. Innmeldte saker
     – Forslag til vedtektsendringer
f. Retningslinjer og plan for neste års virksomhet
g. Fastsettelse av kontingent
h. Fastsettelse av budsjett for 2023
i.  Valg

Vi minner om Vedtektenes § 4, pkt. 3c:
”Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være sentralstyret i hende senest 4 -fire- uker før årsmøtet”

Frist innmeldte saker: Fredag 20. januar 2023