Spørsmål og svar angående BikeLife-avtalen

NMCU / Bikelife Norge

Her vil vi samle opp og besvare en del av de spørsmålene vi har fått i tilknytning til samarbeidsavtalen med BikeLife

Spørsmål: 
Betyr dette at BikeLife og NMCU slår seg sammen?

Svar: 
Nei. BikeLife og NMCU skal fortsette som to uavhengige aktører, med sine egne målsettinger, egne hjemmesider og egne aktiviteter. Det er kun medlemskapene som slås sammen. I tillegg fordeler vi litt oppgaver oss i mellom, slik at vi unngår dobbeltarbeid.

Spørsmål: 
Ble dette tatt opp som en sak på årsmøtet eller er det en beslutning som sentralstyret har tatt alene?

Svar:
Saken ble ikke tatt opp på årsmøtet fordi det ikke er en årsmøtesak. En samarbeidsavtale av denne typen er helt i tråd med NMCUs formålsparagraf, der det blant annet heter at NMCUs formål «skal oppnås ved … saklig ansvarsbevisst samarbeid med … organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med».  Dette punktet ble også framhevet i virksomhetsplanen for 2023 som årsmøtet vedtok.

Spørsmål:
Hvordan går det da med livstidsmedlemskap hos NMCU?

Svar:
Det blir ingen endring. Livstidsmedlemskap i NMCU er fra nå av også et livstidsmedlemskap i BikeLife, og vil koste det samme som i dag (7500 kroner)

Spørsmål:
Hva har jeg igjen for å være medlem i BikeLife og NMCU?

Svar:
Medlemskapet i BikeLife gir først og fremst tilgang til en rekke (økonomiske) medlemsfordeler (lers: rabattavtaler). Her har BikeLife på kort tid oppnådd veldig mye, og fordi de har hatt mange flere «følgere» enn NMCU har hatt medlemmer er disse fordelene ofte ganske mye bedre enn de NMCU har forhandlet fram.

Medlemskapet i NMCU innebærer at du fortsetter å støtte den eneste organisasjonen som har som hovedformål å sikre vår rett til å kjøre MC med så stor frihet og så få begrensninger som mulig. Denne retten kan ikke lenger tas som en selvfølge, jfr spørsmålet fra Statens vegvesen om vi skal forby motorsykler for å oppnå Nullvisjonens mål?

Spørsmål:
Betyr dette at medlemskontingenten skal være med å fylle lommene til entreprenører i et privat, helkommersielt selskap?

Svar: 
BikeLife må nok inngå avtaler med mange flere enn NMCU for å «fylle lommene», men bortsett fra det er svaret «ja, selvfølgelig». NMCU bruker allerede i dag mange penger som havner i lommene på private, kommersielle selskap. Vi betaler Google og Facebook for å få mer synlighet, vi kjøper annonseplass av GTR AS (et privat, helkommersielt selskap som gir ut MC-avisa) og vi betaler lisenspenger til Microsoft (et kommersielt selskap som har skapt en av verdens største private formuer!). Vi kjøper de tjenestene vi trenger av dem som kan tilby dem. BikeLife gir oss en enestående tilgang til sosiale medier, og en stor skare følgere, som ingen andre er i nærheten av å kunne tilby. Det er klart dette har verdi for oss, og da skal vi selvsagt betale for det!

Spørsmål:
Hva vil ledelsen i NMCU si til presse og offentlige samarbeidspartnere hvis de nå stiller spørsmål ved organisasjonens uavhengighet og integritet?

Svar:
Avtalen med BIkeLife truer verken NMCUs integritet eller vår uavhengighet. Vi har fremdeles full frihet til å arbeide for vårt formål, som er å sikre norske motorsyklisters rett til å kjøre MC med så stor frihet og så få begrensninger som mulig. Det er en målsetting BikeLife deler fullt ut, og som BikeLife vil arbeide aktivt for å støtte opp om. Det er fortsatt NMCUs årsmøte som bestemmer hva organisasjonen skal arbeide for, og hva som skal være organisasjonens politikk. På samme måte skal heller ikke NMCU styre BikeLifes aktivitet. De skal rendyrke sin profil, vi skal rendyrke vår. Og fordi vi ikke ser noen motstridende interesser her tror vi avtalen vil styrke både NMCU og BikeLife, og bidra til at vi når lenger og lykkes bedre enn vi ville gjort uten dette samarbeidet