«EU-kontroll» for MC: Ingen avgjørelse

Fra Brussel meldes det at arbeidet med å revidere EU-direktivet fra 2014 om Periodisk kjøretøykontroll (PKK) fremdeles ikke er satt i gang.

Det er i rammen av denne revisjonen mange frykter at kravet om innføring av PKK for MC vil bli skjerpet, og at muligheten for unntak – som Norge hittil har benyttet seg av – vil forsvinne. Det sies at EU-kommisjonen har iverksatt en ny kost-nytte studie i sakens anledning. I følge EU-parlamentet er debatten om dette direktivet berammet til 3.kvartal 2023. I så fall skriver vi 2024 før noe vedtak foreligger, og ytterligere et par år før det hele trer i kraft.

Se det gjeldende direktivet her