Nytt førerkortdirektiv?

I Brussel arbeides det for tiden med revisjon av det 3dje førerkortdirektivet. Det vil si; det er ikke helt klart om vi snakker om en revisjon, eller om et helt nytt direktiv (som da i så fall vil bli det 4de).

Uansett vil det nye eller endrede direktivet også bli gjeldende rett i Norge.

Slik arbeidet i dag ligger an er det lite å glede seg over for motorsyklistene. FEMA – vår europeiske paraplyorganisasjon – har påpekt en rekke forhold som vi ønsket å endre i forbindelse med revisjonen. Gjeldende regler sier f eks ingenting om bruk av tilhenger bak MC. Det er fremdeles forbudt i en rekke europeiske land. FEMA har også etterlyst en harmonisering av reglene for å kjøre lett MC med bil-førerkort forutsatt at man gjennomgår en obligatorisk tilleggsopplæring (det såkalte B-196 førerkortet, som kun er innført i Tyskland).

FEMA ønsker også en endring av reglene for selve førerprøven, med mindre fokus på rent tekniske øvelser og større vekt på ferdigheter som kreves for sikker kjøring på landevegen og ute i trafikken.

Ingen av disse punktene har så langt blitt tatt til følge, men saken er ikke avgjort, og FEMA vil bruke de mulighetene som fortsatt finnes til å påvirke den videre prosessen.