Innkalling til årsmøte i NMCU Troms

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 Dato: Torsdag 30. mars 2023

Tidspunkt: Kl. 18:30

Sted: Tromsø, adresse kunngjøres senere.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap 2022
 5. Budsjett for 2023
 6. Handlingsplan
 7. Vedtektsendring etter sentralårsmøtet
 8. Innmeldte saker
 9. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være undertegnede i hende innen 26. mars 2023 på epost larsen.bv@gmail.com

Med hilsen

Bjørn-Viggo Larsen

Leder – NMCU Troms krets

Mobil: 91762162

E-post: larsen.bv@gmail.com