Utsettes fossilforbudet?

Kommentar av Odd Terje Døvik, leder i sentralstyret, NMCU:

Anført av Tyskland har tilsammen 6 EU-land besluttet at de likevel ikke vil signere avtalen som setter stopp for salg av fossil-kjøretøy i 2035. Beslutningen vekker oppsikt i EU-systemet, for denne avtalen ble i prinsippet sluttbehandlet – og avgjort – i oktober i fjor. Det eneste som gjenstod var den formelle signeringen, som skulle funnet sted tirsdag i forrige uke.

Men det ble det ikke noe av.

Såkalte «infomerte kilder» sier at tyske myndigheter har bøyd av for sin egen, store bilindustri. Tyske myndigheter sier selv at de ønsker et regelverk som fokuserer på nullutslipp, ikke på en spesifikk teknologi (les: elektrisitet). Nullutslipp kan som kjent også oppnås ved bruk av bio-drivstoff («e-fuel»). Så kan man spørre hvorfor dette kommer opp nå, i siste runde, og ikke mens saken var til behandling, men det får andre besvare. Og hva dette eventuelt betyr for norsk politikk er helt i det blå. Her på berget skal fossilbilene fases ut allerede i 2025.

Den siste utviklingen i EU vil utvilsomt gi vann på mølla til de som enten er skeptiske til, eller direkte motstandere av, det norske vedtaket.