Hvorfor har NMCU inngått samarbeid med Bikelife Norge?

NMCU / Bikelife Norge

AV OLE JØRGEN DØNNESTAD, SENTRALSTYREMEDLEM

NMCU har over flere år hatt nedgang i medlemstall. Vi har med varierende hell forsøkt oss på sosiale medier og med rabattavtaler. Mange har etterlyst en mye tydeligere «What’s in it for me?»-profil. NMCU er en interessepolitisk organisasjon. Det betyr at vår primære oppgave er politisk arbeid for motorsyklister i Norge, og det er dette vi har valgt å fokusere på.

Gjennom FEMA jobber vi med søsterorganisasjoner i Europa for å få et fornuftig og hensiktsmessig regelverk rundt MC og motorsyklisme. Vi ønsker at alle motorsyklister skal få kjøre med færrest mulig ulemper, og med samme frihet som andre trafikantgrupper. Vi jobber opp mot politiske partier, og vi jobber med trafikksikkerhet gjennom Statens Vegvesen og andre organisasjoner. Alt dette er viktig arbeid, som våre medlemmer og alle andre motorsyklister har glede av – selv om ikke alle tenker over det.

Medaljens bakside ved å være en interessepolitisk organisasjon er at det gir begrenset med personlige medlemsfordeler.

NMCU har i mange år gitt ut medlemsblad og treffkalender, arrangert eller vært medarrangør av treff, og ellers vært aktive i MC-miljøet. For mange motorsyklister var disse sekundære aktivitetene grunnen til å være med i NMCU. I takt med frafall i medlemmer (ja, medlemstallene var på vei nedover før vi la ned MC-bladet), har også organisasjonens økonomi blitt dårligere. Vi har vært nødt til å prioritere hva vi skal gjøre. Det har ført til at både medlemsblad og treffkalender er blitt faset ut. De var enormt kostbare, både i direkte kostnader (trykk, porto osv.) og i tidsbruk for de som laget innholdet. Da bladet og Treffkalenderen ble borte opplevde mange at den primære grunnen til å være med i NMCU ble borte. Det er veldig synd, og frafallet var større enn vi trodde på forhånd.

NMCU er likevel først og fremst en interessepolitisk organisasjon, og det var aldri aktuelt å ikke først og fremst være det. De uønskede og utilsiktede konsekvensene av disse valgene ble en selvforsterkende effekt, medlemmene mistet en stor opplevd verdi for dem.

Det har i de siste årene, og spesielt etter at medlemsbladet forsvant, vært et ønske om at NMCU skal være med på treff, kommunisere mer med medlemmene, ha bedre rabattavtaler, produsere interessant og aktuelt innhold og generelt skape størst mulig verdi for det enkelte medlem, i tillegg til det politiske arbeidet. Alt dette arbeidet skal utføres av «Noen». Det viser seg at «Noen» trolig også har meldt seg ut av NMCU, for det har ikke vært noen frivillige til å utføre alle disse oppgavene. All aktivitet ut over kjernevirksomheten og de daglige gjøremålene må nemlig utføres av «Noen». Det er bare én ansatt i NMCU. Det har ganske enkelt ikke vært mulig for de ildsjelene som gjør store deler av det frivillige arbeidet å gjøre alt det medlemmene ønsker seg.

Det er derfor vi inngikk en samarbeidsavtale med BikeLife. Vi har ikke slått oss sammen, fusjonert, eller blitt én organisasjon. Vi er fortsatt to organisasjoner, som har to ulike oppgaver. Alle medlemmene i NMCU får medlemskap i BikeLife inkludert i kontingenten. Du har kjøpt et medlemskap, og fått et annet på kjøpet. Avtalen mellom BikeLife og NMCU er ikke hemmelig, og de som ønsker å se den, kan få det. NMCU betaler BikeLife en sats per medlem for deres medlemsfordeler. I praksis har vi kjøpt medlemsfordeler til våre medlemmer. Modellen er slik at vi betaler lite for de første medlemmene, og så stiger satsen etter som medlemstallet øker. Hvis avtalen ikke fører til særlig medlemsvekst, får heller ikke BikeLife så mye igjen. Dersom medlemsveksten er stor, får de mer. NMCU får enormt mange fordeler for enkeltmedlemmer gjennom avtalen. BikeLife på sin side får en seriøs samarbeidspartner som tar seg av administrasjon og det politiske arbeidet, slik at de kan brukte tiden på det som er gøy med MC. NMCU ville aldri hatt mulighet til å komme dit BikeLife er, og avtalen gjør at vårt reklamebudsjett kan reduseres betraktelig.