Vårmøte i MC-forum Vestfold og Telemark

Henning Ø. Johansen

Henning Ø. Johansen fra Sør-Øst Politidistrikt informerer om ulykkesutviklingen i distriktet.

Årets første møte i MC-forum Vestfold og Telemark ble gjennomført, med representanter fra blant annet Fylket, NMCU, Statens vegvesen, Politiet, trafikkopplæringsbransjen og Hub Riding.

Befaring og inspeksjon av veistrekninger

Glenn Lauritsen  fra Fylkeskommunen informerte om  befaring og revisjon av flere veistrekninger, der MC-forum har deltatt i Vinje, Tinn Hjartdal og Bamble. Mange av strekningene er allerede utbedret etter råd fra MC-forum. Det er en utfordring å skaffe godkjente underskinner til autovern for tiden, da den eneste produsenten i Norge har lagt ned produksjonen og utenlandske skinner ikke er egnet pga. utfordringer med norsk vinterdrift. En ny underskinne er under utvikling og godkjenning for det norske markedet.

I 2023 prioriteres følgende veistrekninger når MC-forum skal avholde sine inspeksjoner:

 • 356 fra Straumebrua og frem til Straumekrysset
 • 38 Straumekrysset til Drangedal
 • 38 Vrådal – Krosseli- Dalen 43 km

Divisjon for Drift og Vedlikehold i Statens Vegvesen informerte om Vegvesents rolle og ansvar for TS-revisjoner og inspeksjoner i fylket. Divisjonen har sendt medarbeidere på kurs, og har i dag 3 godkjente TS-revisorer i egne rekker.

En stor andel av MC-ulykkene skyldes utforkjøring. Statens Vegvesen har brukt 135 millioner kroner på utbedring av sideterreng for å gjøre konsekvensene ved en utforkjøring  og redusere skadeomfanget. Vegvesenet oppfordrer alle til å ta kontakt med Vegtrafikksentralen på tlf. 175 dersom det oppdages utfordringer langs veinettet som kan være til fare for motorsyklister!

MC-ulykker i Vestfold og Telemark

De siste tre årene har det omkommet 15 personer på MC i Buskerud, Vestfold og Telemark til sammen sier Henning Ø. Johansen fra Politiet. MC står i samme periode for 18,6% av alle dødsulykker.  For personskader er andelen motorsyklister på 12,9%. Utforkjøring i sving dominerer ulykkesbildet, og ser vi bort fra ulykker på lett MC er det godt voksne menn som oftest er involvert i de alvorlige ulykkene.

Politiet minner om noen viktige råd før sesongen starter:

 • Korrekt MC-utstyr (mer enn kun hjelm)
 • Hjelm som passer fører og passasjer
 • Riktige dekk i god stand, og med riktig lufttrykk
 • Råd om kjøp av sykkel etter MC-førerens behov
 • Behov for trening etter en lang pause

Trafikksikkerhetsdagen 6. mai på Grenland Motorsportsenter

Trafikksikkerhetsdagen arrangeres av Statens vegvesen i Vestfold og Telemark fylke i samarbeid med   MC forum Vestfold og Telemark. Alle motorsyklister er velkomne uansett merke og størrelse på sykkelen. Kvinner og ungdom oppfordres spesielt til å delta.

Arrangementet er allerede fulltegnet, og det er opprettet venteliste.

Du kan lese mer om Trafikksikkerhetsdagen her.

Aktiviteter i regi av NMCU i Vestfold og Telemark i 2023

Vestfold krets:

 • 15. april hos NAF MC Vestfold kl. 13:00. Ledermøte med alle Vestfold MC klubber for å få info og gi info om planlagte aktiviteter i 2023.
 • 29. april – Stand på Speed dagen, promoterer NMCU
 • 1. mai – Motorsyklenes dag/Se oss aksjon – ønsker bistand fra politiet
 • 10. juni – Stand på Løvaas i Holmestrand
 • 11. juni (kl. 12-16) – Minimesse på Smie MC
 • 13. juni – Stand på Vindfjelltunet sammen med NMCU Telemark

Det er ønskelig med inspeksjon av fv. 32 0-visjons vegen, samt fv. 312.

Telemark krets:

 • 20. april – Se oss aksjon – oppmøte NrK Porsgrunn, ønskelig at både politiet og SVV er med
 • 13. mai – Trafikksikkerhetsdag på Fyresdal flyplass, dette er et rustløsningskurs, slik gamle Geiteryggen var. Pris 450 kr.
 • 3. juni – MC dagen fra Bø rådhus til Brevik. Kortesjekjøring, vært alt mellom 40 til 100 deltakere. Ønsker bistand fra politiet og SVV på denne turen.
 • 13. juni – Stand på Vindfjelltun sammen med NMCU Vestfold