Vegvedlikehold etter vinteren….

Selv om det varsles både snø og regn i diverse kanaler så er det slik at våren har kommet rundt omkring i Norge. Mange av oss har allerede tatt ut motorsykkelen og hatt oss noen turer på varierende dekke. 

Vinteren har som vanlig slitt godt på vegene og vi ser stadig hull, sprekker og ikke minst en masse grus og annet etter vinterdvalen. Vi får i år som tidligere ha tålmodighet med entreprenørene som står for vårens rydde prosjekter og gi de litt tid.
 
Ser du mangel på vegvedlikehold som du mener kan være til umiddelbar fare for motorsyklister så ta en telefon til 175 og gjør Statens vegvesen oppmerksom på forholdet.