Digitalt medlemskort

Om kort tid vil du motta et digitalt medlemskort til din e-post adresse. Kortet kan lagres på telefonen og benyttes til alle medlemsfordeler. Også husstandsmedlemmer vil motta medlemskort, dersom de er registrert med e-post adresse i vårt medlemsregister.

Medlemskortet sendes ut som en link i en e-post. Med denne kan du laste ned ditt medlemskort til “lommeboken” (wallet) på Android og iPhone telefoner. Ved å følge instruksjonene i e-posten legger kortet seg sammen med eventuelle andre kort du har lagret. Kortet er synlig så lenge det er gyldig.

Medlemskortet inneholder ditt medlemsnummer. Dette er det “nye” medlemsnummeret fra vårt nye medlemsregister. Dersom du fortsatt ønsker å benytte ditt “gamle” medlemsnummer er dette også mulig, siden nummerene ikke er konflikt med hverandre.

I medlemskortet vises en QR-kode, som inneholder din verve-link. Dersom du viser denne til en venn, som melder seg inn med linken blir du automatisk registert som verver. (Fungerer ikke for livstidsmedlemmer. Se informasjon om vervekampanjen i egen artikkel.)

Det er fortsatt mulig å bestille fysisk medlemskort i plast. Bestillingen sendes på e-post til nmcu@nmcu.org og koster kr 100.

Eksempel på hvordan det ser ut på telefonen når du laster ned medlemskort:

1 thoughts on “Digitalt medlemskort

  1. Pingback: Siste frist for vervekampanjen - NMCU Norsk Motorcykkel Union

Comments are closed.