Tysk delstat: Flere omkom på tråsykkel enn på motorsykkel!

Sykling i byen
nmcu

I den sydtyske delstaten Baden-Württemberg (11 mill innbyggere) ble 75 trå-syklister drept i trafikken i 2022.

Antall trafikkdrepte motorsyklister økte med 15% fra 2021, til 66, men endte altså likevel lavere enn tallet for tråsyklistene.

Baden-Württemberg hadde i 2022 en motorsykkelbestand på rett i overkant av 750 000, dvs drøyt tre ganger så mange som i Norge. 

Med drøyt tre ganger så mange trafikkdrepte motorsyklister som i Norge betyr det at den relative ulykkesrisikoen er ganske lik i de to områdene.