NMCU møter Samferdelsministeren på TV2

OT og Samferdelsministeren

Onsdag 24.05 møtte styreleder Odd Terje Døvik samferdelsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i God morgen Norge på TV2.

Temaet var hva som kan gjøres for å forebygge ulykker på motorsykkel, med tanke på fjorårets ulykkessommer. NMCU påpeker at det dessverre ofte er tilfeldigheter som bestemmer utfallet av en utforkjøringsulykke med motorsykkel.

TV2s reporter hadde vært på førerutviklingskurs, og luftet tanken om at dette kan være en løsning for å øke MC-førerenes kompetanse. På spørsmål om dette svarte Nygård at det vil være en fordel om så mange som mulig oppdaterer sine kjøreferdigheter, særlig i starten av sesongen. Samtidig erkjenner han at en liten andel motorsyklister deltar på førerutvikling, og at det kan være vanskelig å nå de som kanskje trenger en slik oppdatering aller mest. Godt voksne menn er en av gruppene som viser seg å ha særlig høy risiko for å forulykke på motorsykkel.

Døvik benyttet sjansen til å minne samferdelsministeren om myndighetenes ansvar for å vedlikeholde veinettet og fjerne unødvendige hindringer som kan utgjøre en stor risiko for motorsyklister. Lyktestolper, stein og trær på ulykkesutsatte steder kan ha stor betydning for utfallet av en utforkjøring!

Innslaget kan sees på TV2.no (Krever innlogging)