Ny rapport fra FEMA om hvordan veiene kan sikres bedre for motorsyklister

28% av dødsulykker i trafikken på verdensbasis involverer førere eller passasjerer på motorsykkel. Det er derfor avgjørende å se på sikkerheten til motorsyklister over hele verden.
 
FEMA har derfor satt ned en internasjonal arbeidsgruppe, med 15 eksperter som har samlet all tilgjengelig informasjon om infrastruktur som gjør veiene sikrere for motorsyklister og utarbeidet en rapport som bør leses (og implementeres) av alle som er involvert i veiinfrastruktur.
 
Dette arbeidet, med tittelen «Tryggere veier for motorsyklister – Mot en systematisk tilnærming til motorsykkeltrygghet», kartlegger infrastrukturelle utfordringer som motorsyklister over hele verden står overfor, og tilbyr mulige løsninger. Rapporten presenterer alternativer til eksisterende infrastruktur, nye testmetoder og oppfordrer til mer forskning og utveksling av kunnskap mellom forskere, veimyndigheter og lovgivere. Rapporten inneholder anbefalinger for alle involverte parter.
 
Eksempler fra flere land, som Norge, Østerrike og Nederland, viser at en dedikert tilnærming fører til tryggere veier, færre dødsfall og færre alvorlige skader. Andre eksempler viser at erstatning av usikker veiinfrastruktur med infrastruktur som er trygg for alle veibrukere, ikke trenger å være komplisert eller kostbart. Det er åpenbart at kostnadene som følge av alvorlige trafikkulykker med død eller alvorlige skader, er høyere enn ved å bygge tryggere veier for alle trafikantgrupper.
 
Dette prosjektet ble startet av den svenske motorsykkelorganisasjonen SMC og iRAP, med støtte fra Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA), for å undersøke nåværende motorsykelelementer i iRAP-veivurderinger og den nettbaserte plattformen VIAD, og for å oppdatere den eksisterende EuroRAP-posisjonsdokumentet «Barrierer for endring». I løpet av prosjektet ble fokuset endret til å utarbeide nye retningslinjer der all tilgjengelig kunnskap samles.
 
 
Rapporten «Tryggere veier for motorsyklister» kan finnes her.
 
Skrevet av Dolf Willigers, FEMA