50 prosent færre MC-ulykker i år vs 2022

Foto: Bjørn Richard Johansen, Reitwagen.no

Historisk få MC ulykker i Norge så langt i år: 50 prosent færre MC-ulykker i år vs 2022 selv om MC-bestanden øker i år også.

En stor felles laginnsats gjennom “Nasjonalt forum for MC-sikkerhet” ser ut til å gi gode resultater. Målet er å nå ambisjonene i “Nullvisjon” vedtatt av Stortinget.

Ved utgangen av juli har 9 motorsyklister mistet livet i trafikken i Norge. Dette er nesten en halvering fra fjoråret, da 17 personer mistet livet på motorsykkel i samme periode.

Til Reitwagen.no sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland at dette er et lyspunkt i et eller krevende år for trafikksikkerheten, og trekker frem det gode samarabeidet med de andre aktørene som jobber for økt sikkerhet på motorsykkel, i tillegg til økt fokus på kjøreteknikk.

Felles innsats for å få ned antallet ulykker
Statens vegvesen etablerte i august 2021 et «Nasjonalt forum for MC-sikkerhet». Videre er det laget en «Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025». Dernest har en rekke av de toneangivende MC-aktørene samordnet mange av sine tiltak for å løfte frem holdningsskapende nyheter.

«Nasjonalt forum for MC-sikkerhet» har som formål å samle og involvere sentrale og kompetente fagmiljøer, og skal ha et nært samarbeid med tilsvarende fora på fylkesnivå. De fylkesvise foraene deltar i det nasjonale forumet, med representanter fra fylkeskommunene. Nasjonalt forum for MC-sikkerhet ledes av Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet har bidratt med 4 millioner kroner for å støtte opp om en rekke opplærings- og holdningsskapende tiltak. Se sak fra Samferdselsdepartementet/regjeringen.

Odd Terje Døvik i NMCU og stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Senterpartiet. Hun er kjent som Kawasaki fan men vi fanget henne her med å sjekke ut en Triumph i Arendalsuka.

– Dermed er holdningsskapende arbeid topp prioritert i arbeidet som skjer i regi av «Nasjonalt forum for MC-sikkerhet». Det er veldig viktig og bra, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

Les hele saken på Reitwagen.no