NMCU innledet Den store Bildebatten om etanolholdig driftstoff på Arendalsuka

Den store bildebatten

Amcar arrangerte også i år «Den store bildebatten» i Samfunnsteltet under Arendalsuka. «Hvordan sikre fremtidens kjøretøyentusiaster tilgang til riktig drivstoff?» Debatten ble ledet av Stein Pettersen som er kjent som bilentusiast, forfatter, redaktør, journalist og ekspertkommentator på Viasat samt PR- og informasjonssjef for Opel, Citroen og Jeep.

Debatten ble innledet av Henning Kjensli fra Amcar som viste til konkrete eksempler på utfordringer med etanolholdig drivstoff for eldre kjøretøy. Problemene knytter seg til uttørking av slanger, kondensutfordringer med økt tæring som resultat. Endre Kristiansen fra NMCU kunne bekrefte at de samme problemene vil være  gjeldende for motorsykler. Gjennomsnittsalderen på motorsykler i Norge er over dobbelt så høy som for biler. Vi kan derfor anta at en større andel motorsykler som er daglig drift vil støte på disse problemene.

Det har lenge vært usikkert om forskriften faktisk pålegger drivstoffbransjen å fjerne etanolfritt driftsof fra markedet, eller om dette er et valgt bransjen selv har gjort. De siste ti årene har nærmere tre fjerdeler av bensinstasjonene i landet fjernet etanolfri bensin fra sitt sortiment. Kjartan Berland fra bransjeorganisasjonen for drivstoffimportører, Drivkraft Norge, kunne i en duell med general manager Hilberg Ove Johansen i AMCAR bekrefte at bransjen bekrefte at bransjen overoppfyller forskriften, da ikke er et krav om at driftstoff uten etanol skal bort fra markedet. Samtidig har politikerne innført et krav om at 17 prosen av driftstoffet skal være biodriftstoff, og må derfor ta på seg deler av ansvaret for at tilgangen stadig blir mindre.

Politikerpanelet bestod av tre stortingsrepresentanter fra transportkomiteen Jone Blikra (Ap), Erlend Larsen (H), Morten Stordalen (FrP), pluss Rasmus Hansson (MDG).

Morten Stordalen fra FrP ønsket at myndighetene skal gå inn med sterkere styring for å sikre tilgang til etanolfritt drivstoff for kjøretøy som fortsatt vil ha behov for dette, mens de andre politikerne var enige om at markedet burde finne ut av dette selv.

Jone Blikra fra AP innrømmet at regjeringen ikke har levert på løftene i regjeringsplattformen om å ivareta interessene for veterankjøretøy.

Høyres Erland Larsen oppfordrer bil- og motorsykkelentusiaster til å bruke sin markedsmakt til å påvirke oljeselskapene til å fortsatt leve drivstoff uten etanol. Circle K har eksempelvis bestemt at ingen av kjedens stasjoner skal levere slikt drifstoff. Larsen mener det kanskje er lettere å nå frem overfor mindre oljeselskaper og bensinstasjonkjeder.

Rasmus Hansson fra MDG sier volumet som er nødvendig for å holde eldre kjøretøy på veien er såpass lite at det ikke vil ha noen betydning for miljøet. MDG har derfor ikke noe i mot at bransjen fortsatt kan levere det driftstoffet som kreves for å fortsatt holde entusiastkjøretøy i drift. Samtidig er han tydelig på at MDG ikke kommer til løfte en finger for å styre markedet.

Les mer om debatten hos Amcar eller se hele debatten her.