Uoppmerksomhet bidrar til en tredjedel av alle dødsulykker

SINTEF og NORD universitet undersøker hvordan skjerm i bil kan bidra til uoppmerksomhet

På oppdrag fra Trygg trafikk og Fremtind forsikring har en gruppe forskere fra SINTEF og NORD Universitet startet et prosjekt for å se nærmere på hvordan innebygde skjermer i moderne biler bidrar til at førerens oppmerksomhet flyttes bort fra veien. Når vi vet at uoppmerksomhet er en medvirkende faktor til en tredjedel av alle dødulykker i trafikken, er dette en svært viktig problemstilling. Ikke minst for motorsyklister som allerede er lite synlige og svært utsatt i trafikken.

Forskerne har benyttet Eye Tracker briller for å analysere hvordan førerens oppmerksomhet flytter seg ved bruk av skjermen til ganske enkle oppgaver, som å legge inn en adresse i bilens GPS-system. Resultatene så langt ble presentert under Arendalsuka, og tyder på at forholdsvis enkle oppgaver på bilens skjerm fjerner førerens oppmerksomhet fra veien store deler av tiden det tar å utføre oppgaven.

Forsikringsbransjen opplever en økning i antall småskader på biler, til tross for at kjøretøyene stadig får flere fuksjoner som nettopp skal hindre slike skader. Elbiler, som ofte har de mest morderne førerstøttesystemene er oftere involvert i slike saker. Man kan derfor undre seg om det er en sammenheng.

I en opinonsundersøkelse sier et stort flertall av bilførere at de benytter bilens innebygde skjerm under kjøring. Vanligst er det å skifte radiokanal eller sang på strømmetjenester, men også mer avanserte oppgaver utføres i fart.

Som motorsyklister kan det være katastrofalt at andre trafikanter har oppmerksomheten rettet andre steder enn på veien. Ta hensyn til dette når du kjører i trafikken. Det er ikke sikkert trafikanten du møter har blikket rettet ut av vinduet!

Samtidig blir også motorsykler stadig mer avanserte, med større og mer funksjonsrike skjermer. Mange av oss har også holder for telefonen på styret, og benytter denne til navigasjon og musikk. Det vil derfor være naturlig å tenke at den samme problemstillingen er stadig mer aktuell også for motorsyklister.

Et godt råd kan derfor være:

Når du kjører motorsykkel, gjør bare det!

Les mer om prosjektet hos Trygg Trafikk.