Kontroller langs veien i Finland

På lik linje som Norge har Finland heller ikke innført periodisk kontroll av motorsykler. Dette er nå under press fra myndighetene i EU. En oppdatering av EU-direktivet som omhandler kontroll av kjøretøyet vil trolig foreslå periodisk kontroll av motorsykler. I Danmark har veimyndightene fått utvidet mulighet til å kontrollere motorsykler langs veien, som et alternativ til en periodisk kontroll.

Undersøkelser etter alvorlige ulykker viser at teknisk feil på motorsykkelen er årsak til under 1 prosent av ulykkene. Finske myndigheter ønsker å kontrollere et større antall motorsykler for å se om dette gjenspeiler den tekniske tilstanden på motorsykler langs veien.

I likhet med NMCU har den finske motorsykkelorganisasjonen SMOTO arbeidet for å unngå periodisk kontroll, med alle de utfordringene det vil medføre for motorsyklister og verksteder. Siden motorsykler hovedsaklig benyttes i sommerhalvåret vil det utgjøre en betydelig utfordring å kontrollere alle syklene innenfor sesongen. En kontroll i vinterhalvåret vil medføre transport med tilhenger eller varebil, samtidig som verkstedet ikke vil ha mulighet til å prøvekjøre sykkelen.

En utvidet kontroll langs veien kan derfor være et alternativ, dersom vi på et tidspunkt ikke slipper unna en form for kontroll.

Les hele artikkelen hos FEMA