Foreslår ulike fartsgrenser for bil og MC

EU-kommisjonen har foreslått å revidere førerkortdirektivet. EU-parlamentets saksordfører, Karima Delli, har nå kommet med sitt utkast. Her foreslår hun blant annet å fjerne muligheten for å ta førerkort direkte på tung MC, uten å gå gjennom lett og mellomtung. I tillegg foreslås det differensierte fartsgrenser etter kjøretøyets ulykkesrisiko.

Her er noen av forslagene fra saksordføreren:

  • Fjerne muligheten til å ta førerkort direkte på klasse A (tung MC) etter fylte 24 år, uten å gå trinnene gjennom A1 (lett MC) og A2 (mellomtung MC).
  • Medlemslandene bør inkludere undervisning om trafikksikkerhet og alternative former for mobilitet i læreplanen for videregående skoler.
  • Ulike fartsgrenser, basert på kjøretøygruppens ulykkesrisiko. Dette vil medføre lavere fartsgrenser for motorsykler enn for biler.
  • Fjerne muligheten for hvert land til å ha egne aldersgrenser på ulike førerkortklasser
  • Heve minimumsalderen for førekort klasse  A1 (Lett motorsykkel).
  • Ny førerkortklasse – kategori B+, for biler som veier over 1,8 tonn – som kan oppnås av søkere på 21 år eller eldre bare og etter en toårig prøvetid etter å ha fått en kategori B lisens.
  • Maksimal gyldighet for førerkort på 10 år
  • For uerfarne førere vil førerkortet være gyldig i maksimalt 2 år. For å beholde førerretten må man delta på et kurs i kjøreadferd.
  • Kortere gyldighet på førerkort for førere over 60 år
  • En medisinsk undersøkelse bør være obligatorisk for alle som tar en kjøretest eller fornyer et førerkort.

FEMA anser at et godt førerkortdirektiv er et viktig verktøy for å opprettholde trafikksikkerheten, samtidig som borgernes transportbehov ivaretas. Spesielt for yngre aldersgrupper som er bosatt utenfor urbane strøk gir tilgang på kjøretøy stor frihet til å velge skole og fritidsaktiviteter utover sitt eget nærområde.

I forslaget ligger også tiltak som har til hensikt å flytte transport fra motoriserte kjøretøy over til sykkel, gange og mindre kjøretøy som elsykkel eller ståbrett. Det kan man ha ulike meninger om, men det blir uansett helt feil å bruke førerkortdirektivet til å fremme slike målsettinger. Førerkortdirektivet skal først og fremst ivareta trafikksikkerheten og innbyggernes mobilitetsbehov.

Førerkortdirektivet bør først å fremst ivareta trafikksikkerheten og innbyggernes mobilitetsbehov.

Les hele artikkelen hos FEMA.

 

Karima Delli.