MC-produsentene samarbeider om fremtiden

En stor andel av ulykker der motorsykler er involvert skjer i kryssituasjoner. Veldig ofte er konklusjonen at føreren av det andre kjøretøyet ikke har sett, eller feilberegnet fart og avstand til motorsyklisten. «Unnskyld, men jeg så deg ikke…» er vanlig forklaring.

Alle de store motorsykkelfabrikantene har gått sammen og dannet Connected Motorcycle Consortium (CMC), med mål om å gjøre motorsykler til en viktig del av fremtidens trafikkbilde. Stadig fler av kjøretøyene får avanserte førerstøttesystemer (ADAS), og i fremtiden vil kjøretøyene i større grad «snakke» sammen for å unngå sammenstøt. Det er helt avgjørende at motorsykkelindustrien har en plass i denne utviklingen.

Gruppen startet med å utvikle en felles plattform for kommunikasjon med hverandre og andre kjøretøy. Neste steg er å analysere ulike ulykkessituasjoner og utvikle algoritmer for å varsle førere og kjøretøy om potensielt farlige situasjoner. Dette gjøres ved å granske data fra tidligere ulykker og ved å simulere ulike situasjoner med dukker og bevegelige modeller av kjøretøy.