Møte i NMCU Buskerud på Langebru Gjestegård kl 19.

Det har i flere år vært lite aktivitet i NMCU Buskerud krets, blant annet som følge av at Buskerud ble innlemmet iViken fylkeskommune. Vi ønsker nå å skape en aktiv krets i Buskerud igjen. Buskerud er en stor krets, med mange, flotte motorsykkelveier og reisemål.


Kunne du tenke deg å bidra til at motorsyklisters rettigheter og sikkerhet ivaretas i Buskerud?

I første omgang vil vi arrangere et uforpliktende møte:

Mandag 25.09.2023 kl. 19:00
på Langebru Gjestegård

Ønsker du å bidra, eller stille opp på et slikt møte?

Ta kontakt med vår kretskontakt i Buskerud:
Erik Eriksson
Telefon: 959 30 751
E-post: elefanterik@gmail.com