NMCU i transport- og kommunikasjonskomiteen

Stortinget
NMCU i høring

Som bekjent ble trafikksikkerhetsarbeid for motorsyklister utelatt i statsbudsjettet for 2024 noe vi mener er skuffende og beklagelig sett i lys av Statens Vegvesen sin «Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel og moped» som må være kjent stoff for Regjeringen og Samferdselsdepartementet.

I forslaget til statsbudsjett er det satt av 81,8 millioner til trafikksikkerhetsformål, fordelt på ulike organisasjoner og tiltak. Ingen av disse er rettet mot motorsyklister. Ikke en krone er satt av til trafikksikkerhetsformål rettet mot MC i regi av Norsk MotorCykkel Union (NMCU) eller andre representanter for MC-interessen i Norge.

Som en direkte følge av utelatelsen i budsjettet inviterte NMCU seg selv til høring i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget som ble avholdt i dag 19. oktober 2023

Vi fikk i likhet med alle andre våre tilmålte minutter til presentasjonen der Arild Lind fra NMCUs sentralstyre fikk lagt frem våre synspunkter. Da tiden i slike høringer er nøye avtalt ble det liten tid til diskusjoner i følge Arild, men spørsmål om hvordan eventuelle midler skal benyttes ble behørig besvart.
Her ble selvsagt underskinner nevnt som et direkte tiltak.

Se video-presentasjon fra høringen her.