Årsmøte lørdag 24. februar 2024 kl. 13:00 – 18:00.

Iht vedtektene skal tid, sted og foreløpig dagsorden for NMCUs nasjonale årsmøte kunngjøres senest 8 uker før møtet går av stabelen. Møtet skal i følge vedtektene finne sted i februar måned

For å gi så mange som mulig anledning til å legge planer i god tid valgte sentralstyret å behandle denne saken allerede på sitt oktober-møte.

NMCUs årsmøte har i mange år blitt avholdt på Gardermoen. For at alle medlemmene over tid skal ha mulighet til å delta på et årsmøte i «sin» region besluttet sentralstyret at tiden er moden for å flytte på seg. Årsmøtet har ikke vært holdt utenfor Oslo-regionen siden 2018.

Det er likevel viktig at årsmøtet legges til et sted som er forholdsvis enkelt å nå for medlemmer fra hele landet, med fly, bil eller motorsykkel. Sentralstyret besluttet derfor å legge årsmøtet i 2024 til Bodø. Nordland krets blir vertskap for møtet, som skal avholdes i Bodø MC-klubb sine lokaler lørdag 24. februar 2024 kl. 13:00 – 18:00.

Mange av oss har valgt å bestille rom på Scandic Havet hotell.

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være sentralstyret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Saker kan sendes til hovedkontoret på e-post nmcu@nmcu.org.

Endelig dagsorden, sentralstyrets beretning samt nødvendige saksdokumenter legges ut på NMCUs hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet

Foreløpig dagsorden:

a. Åpning med godkjenning av stemmer.

b. Konstituering: Godkjenning av innkalling og dagsorden – valg av møteleder – valg av referenter – valg av tellekorps – valg av to til å underskrive protokoll Deretter behandles:

c. Sentralstyrets beretning

d. Revidert regnskap for forrige år Styrets ansvarsfrihet

e. Innmeldte saker.

f. Retningslinjer og plan for kommende 12 måneders virksomhet Herunder: – valg av arrangør av Norgestreff – revisjon av MC-politisk plattform.

g. Fastsettelse av kontingent

h. Fastsettelse av budsjett for inneværende år

i. Valg av:

– Leder for to år; velges i oddetallsår

– Nestleder for to år; velges i partallsår

– Fire styremedlemmer for to år

– To varamedlemmer for ett år

– Tre medlemmer til valgkomiteen for ett år

– Revisor