Innkalling til Årsmøte i NMCU Rogaland 2024

Dato: Lørdag den 20/01-2024

Tidspunkt: Kl.13:00-15:00

Sted: Thorsmen Mc’s lokaler , Kleppvegen 102 , 4050 Sola

1. Åpning

2. Konstituering

  • A: Registrering av fremmøtte
  • B: Valg av møteleder
  • C. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • D. Valg av 2 referenter (til protokollen)
  • E. Valg av tellekorps

3. Styrets Årsberetning for 2023

4. Revidert Regnskap for 2023

5. Aktivitetsplan for 2024

6. Budsjett for 2024

7. Innmeldte saker

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må meldes til Styret via e-post egilmc@gmail.com senest 2 uker før møtet.

8. Valg

Valg 2024

Styret 2023 – 2024 :

Valgkomitéen for 2023 > 24 er : Ola Kristian , Mai Rose & Sonny.

Hvis noen ønsker å delta i Kretstyret, så bes disse kontakte Mai Rose snarest på M4irose@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egil Pedersen

Sekretær ,

NMCU Rogaland