NMCFs faghandlere fronter felles sikkerhetsbudskap for MC-bransjen

NMCFs faghandlere ruller i disse dager i gang en sikkerhetskampanje i butikkene over hele landet. Kampanjen ble lansert da Statens vegvesen besøkte medlemsmøtet nylig.

NMCF er en av flere organisasjoner som stiller seg bak de felles sikkerhetsbudskapene som er etablert gjennom en «MC-dugnad». Dugnaden har foregått de siste tre årene, med Statens vegvesens Lars-Inge Haslie som leder for gruppen og arbeidet. Flere MC-budskap er definert og kanalisert ut mot målgruppene. Nå handler det om å kanalisere de viktige budskapene ut til MC-førerne.

– I vinterhalvåret er det litt lavere puls i MC-butikkene og ofte ekstra god tid til den viktige sikkerhetspraten med kundene. Vi har ikke gjort et slikt tiltak tidligere, og ideen er at ulike eksponeringsprodukter i butikken skal gi både forhandler og kunde anledning til å snakke MC-sikkerhet, sier Olaf Olstad i NMCF.

Ansvarliggjøring

– Det er svært positivt at NMCF-forhandlerne tar sitt ansvar for MC-sikkerhet på alvor, og bruker budskapene aktivt. Det gir en mulighet for å dreie MC-praten innom sikkerhet, i tillegg til salgssamtalen. Vi «treffer» jo veldig mange motorsyklister med budskapet når det er synlig hos MC-forhandlerne. Bevisstgjøring av enkle tiltak og ansvarliggjøring for egen sikkerhet gjelder alle motorsyklister, så det er veldig bra at vi når det brede lag av motorsyklister, sier Haslie.

Disse aktørene står bak den felles dugnaden for MC-sikkerhet:

 • NMCU
 • Statens vegvesen
 • Politiet
 • Trygg Trafikk
 • Importørforeningen (MCF)
 • NAF MC
 • Nord universitet
 • Trafikkforum
 • KNA
 • Norges Trafikkskoleforbund
 • Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF)

Gruppen har definert flere konkrete budskap. Det er disse budskapene som nå rulles ut og blir synlig i butikkene hos NMCFs faghandlere. «Det er du som skaper din egen sikkerhet» er en rød tråd i kampanjen. Videre er tipsene:

Bruk blikket smart

 • Skaff deg overblikk
 • Unngå overraskelser
 • Søk blikkontakt
 • Se dit du skal
 • Se alltid etter en utvei

Plasser deg klokt

 • Gjør deg synlig – ikke gjem deg!
 • Skaff deg handlingsrom – foran, bak og sidevegs
 • Kjør tydelig – vær forutsigbar

Tilpass farten

 • Senk farten før svingen!
 • Rekker du å stoppe?
 • Velg en fart hvor du kan oppdages!

Kompetansebyggende tiltak

– De 10 organisasjonene og to etatene som er med på MC dugnaden, har jobbet spesielt med ett av tiltakene i Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022-2025. Det handler om kompetansebyggende tiltak for motorsyklister. Dugnaden brukte våren til å utvikle budskap som skulle bevisstgjøre motorsyklisten på enkle tiltak vi kan utføre for å gjøre kjøreturen sikker, og ikke minst at det er oss selv som MC-førere, som i hovedsak skaper vår egen sikkerhet, forteller Lars-Inge Haslie.

Samarbeidet i MC-dugnaden fortsetter over vinteren, for å ha tiltak klare til sesongstart 2024. Førerutviklingskurs er også et av tiltakene som gruppen arbeider med.

 Handlingsrom

– Budskapene som ble utarbeidet i våres, retter oppmerksomheten mot MC-førerens egne muligheter for å gjøre det sikkert for seg selv og andre. Alle andre trafikanter blir også gjort oppmerksomme på sårbare trafikanter og hvilke utfordringer det er i samhandlingen. Det er allikevel vi selv som må ta hovedansvaret for egen sikkerhet, ved å sikre oss handlingsrom med klok plassering og fart som gjør oss synlig og sikrer at andre trafikanter kan oppdage og tilpasse seg til oss, sier Lars-Inge Haslie.