Arild Lind overtar som ny daglig leder av NMCU. Endre Kristiansen går til Statens Havarikommisjon.

Arild Lind (t.v.) og Endre Kristiansen (t.h.) utenfor Stortinget i forbindelse med høring i Transportkomiteen.

Daglig leder i NMCU, Endre Kristiansen, går til jobb som havariinspektør i Statens Havarikommisjon. Havarikommisjonen er et ekspertorgan med ansvar for å undersøke ulykker og alvorlige hendelser på vei og bane, til sjøs og i luften, sivilt og militært. Det er et sterkt vitnesbyrd om Endre Kristiansens kompetanse at han får denne muligheten, og hans solide motorsykkelfaglige bakgrunn vil utvilsomt tilføre Havarikommisjonen viktige innsikter.

Sentralstyret i NMCU har drøftet situasjonen som nå har oppstått, og besluttet å tilby Arild Lind (55) stillingen som daglig leder av organisasjonen. Arild Lind var en av to aktuelle kandidater til stillingen da den var utlyst i 2022. Den gang hadde vi en svært grundig og omfattende prosess, og sentralstyret har ikke funnet det nødvendig å gjenta hele øvelsen når den andre kandidaten fremdeles var aktuell.

NMCU har de siste par årene klart å snu en negativ trend og opplever nå medlemsvekst og entusiasme i organisasjonen. Arild Lind kommer inn med lang erfaring fra organisasjonslivet gjennom 17 år som sentralt ansatt i et politisk parti. Han har svært god kjennskap til politiske prosesser, kommunikasjon og organisasjonsstruktur. I tillegg er han en dedikert motorsyklist, og har kjørt sykkel i snart 40 år – med de vanlige pausene knyttet til etablering av hjem og familie.

Arild har gjennom sitt engasjement i NMCU vist at han besitter den kompetansen NMCU trenger for å fortsette sitt arbeid med å sikre norske motorsyklisters rettigheter.

Det er derfor med stor tilfredshet vi kan meddele at Arild Lind har takket ja til tilbudet, og vil tiltre stillingen som daglig leder av NMCU etter påske, samtidig med at Endre Kristiansen fratrer. Som en naturlig konsekvens av dette har Arild meddelt NMCUs valgkomite at han ikke stiller til gjenvalg som sentralstyremedlem på årsmøtet i februar.

– Jeg er svært glad for den tilliten et samlet sentralstyre har gitt meg som påtroppende daglig leder av NMCU, sier Arild Lind

– Min filosofi er at enhver organisasjon må invitere til involvering og synlighet fra hele organisasjonen. Her er det tatt mange gode grep de siste årene, og jeg gleder meg til å bygge videre på dette.

Sentralstyret gratulerer både NMCU og Statens Havarikommisjon med nye medarbeidere. Vi ser fram til fortsettelsen!